Odbijeni programi zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine u 2022. (pregled sa stanjem u srpnju 2022.)