Odluka o izradi projektne dokumentacije za konstrukcijsku obnovu u potresu oštećenh nepokretnih kulturnih dobara za koju nisu osigurana sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije


Odlukom o izradi projektne dokumentacije za konstrukcijsku obnovu u potresu oštećenh nepokretnih kulturnih dobara za koju nisu osigurana sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije (.pdf) odobrava se financiranje iz sredstava državnog proračuna, izrada projektne dokumentacije za konstrukcijsku obnovu u potresu oštećenih nepokretnih kulturnih dobara za koje nisu osigurana sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije iz razloga što ta kulturna dobra nisu imala crvenu naljepnicu. 

Financiranje izrade projektne dokumentacije za konstrukcijsku obnovu osigurava se za nepokretna kulturna dobra prema popisu u prilogu (.pdf).