Odbijeni programi - Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2022. godini