Fototeka kulturne baštine Ministarstva kulture i medija bogatija za zbirku fotografija Branka Fučića

Iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija 

Fototeka kulturne baštine Ministarstva kulture i medija te Fototeka Konzervatorskog odjela u Rijeci bogatija je za vrijednu fotografsku zbirku pokojnog akademika Branka Fučića iz vremena kada je tek počinjao svoje dugo i plodonosno djelovanje, tada upravo pod okriljem konzervatorske službe.

Terenska fotografska ostavština tada mladog konzervatora pripravnika Fučića, nastala neposredno po završetku Drugog svjetskog rata od 1945. do početka 1948. godine, obuhvaća ukupno 1280 fotografija (s negativima), od kojih se 458 nalazi u Fototeci kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, a 822 u Fototeci Konzervatorskog odjela u Rijeci. Riječ je ujedno o jednoj od ranijih konzervatorskih ostavština s područja Istre i Kvarnera, budući da je prethodna iz vremena talijanske dominacije uglavnom završila u talijanskim arhivima, nerijetko zajedno s onom starijom iz razdoblja austrougarske uprave.
 
Podsjećamo, Branko Fučić jedan je od najuglednijih hrvatskih povjesničara umjetnosti koji je na temelju dugogodišnjih terenskih istraživanja, pogotovo srednjovjekovnih kulturnopovijesnih spomenika, otkrivao i vrednovao arhitekturu, skulpturu, a osobito zidno slikarstvo i glagoljsku epigrafiku u Istri, sjevernome Primorju i na Kvarnerskim otocima. Uz otkrića brojnih istarskih fresaka poput antologijskog ciklusa Vincenta iz Kastva, pronašao je i vrednovao Ročki glagoljski abecedarij, Humski grafit, natpis Valunske ploče i Supetarski ulomak, pridonio određenju Bašćanske ploče, a njegova tekstna rekonstrukcija njezina natpisa danas je najprihvaćenija.
 
Konzervatorska fotografska dokumentacija Branka Fučića stoga je vrijedan dokaz ne samo specifičnog poslijeratnog vremena, nego i trenutka u razvoju konzervatorske struke, a primarno stanja spomenika prije obnove. S obzirom na autorstvo, trenutak nastajanja i sadržaj, konzervatorska fotografska zbirka Branka Fučića predstavlja neupitno vrijednu i slojevitu baštinsku memoriju, koja će u sklopu Fototeke Ministarstva kulture i medija trajno služiti kao temelj istraživanjima stručnjaka svih područja koji se bave pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima.
 
Zbirku Branka Fučića potražite na poveznici:
http://fototeka.min-kulture.hr/hr/Zbirke/Zbirka%20Branka%20Fu%C4%8Di%C4%87a_86
 
Zbirka Branka Fučića povezana je sa sadržajem Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.  
 

Pisane vijesti