Odobreno 5.220.636,00 kuna za 311 programa međunarodne kulturne suradnje

U okviru Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu Ministarstvo kulture i medija sufinancirat će 311 programa međunarodne kulturne suradnje iznosom od 5.220.636,00 kuna.

Najviše sredstava izdvojeno je za izvedbene umjetnosti i to 2.156.408,00 kuna, za muzejsko-galerijske programe 676.381,00 kuna, za programe kulturno-umjetničkog amaterizma 553.526,00 kuna, za umjetničke rezidencije 444.946,00 kuna, za interdisciplinarne projekte 383.404,00 kuna, za programe vizualne umjetnosti 341.976,00 kuna, za programe u području kulturne baštine 306.049,00 kuna, za književne programe 182.043,00 kuna, za programe knjižnica 131.703,00 kuna, za nove medije 29.200,00 kuna te 15.000,00 kuna za EU projekte.
 
Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga Kulturno vijeće primjenjivalo je sljedeće kriterije:

- kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
- značenje programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
- primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
- ekonomičnost i dugoročnost programa
- promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
- opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.
- promicanje programa za djecu i mlade
- sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
- podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
- podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa
- financijska potpora iz drugih izvora.

Članovi Kulturnog vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju dr. sc. Goranka Horjan (predsjednica), Irena Kregar Šegota, prof. art.  Igor Lešnik, Dinko Telećan i Ana Marija Vrdoljak raspravljali su o zaprimljenih 394 prijedloga programa međunarodne kulturne suradnje.
 
Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2022. godini prijavljivali su se u okviru Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu, u roku od 20. rujna do 20. listopada 2021. godine, no mogućnost prijave programa međunarodne kulturne suradnje i dalje je otvorena u 2022. godini sve do iscrpljenja predviđenih financijskih sredstava. 
 
Radi specifične dinamike realizacije i održavanja programa donesene su odluke za sufinanciranje programa međunarodne kulturne suradnje kojima se ove godine obilježava 30. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske kao i prijedloga koje je Ministarstvo kulture i medija već prethodno podržalo, a koji se zbog epidemioloških ograničenja u pojedinim državama nisu mogli realizirati u prošloj godini. Na isti će se način donijeti i odluka o sufinanciranju programa prijavljenih u 2022. godini.
   

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica