Javni poziv za dodjelu nagrada najboljim knjižarama u Republici Hrvatskoj u 2022. godini (Rok: 19. svibnja 2022.)

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 55/16) raspisuje
 

Javni poziv za dodjelu nagrada najboljim knjižarama u Republici Hrvatskoj u 2022. godini


I.
Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije:
  1. najbolja samostalna knjižara
  2. najbolji antikvarijat
  3. najbolja knjižara u okviru knjižarskog lanca.

Za svaku se kategoriju dodjeljuju prva (30.000,00 kuna), druga (20.000,00 kuna) i treća (10.000,00 kuna) nagrada knjižarama i antikvarijatima izvan grada Zagreba te po jedna nagrada u svakoj kategoriji najboljim knjižarama i antikvarijatima u gradu Zagrebu u pojedinačnom iznosu od 20.000,00 kuna.

Ukupni fond nagrada iznosi 240.000,00 kuna i osigurava se u proračunu Ministarstva kulture i medija.

II.
Za nagradu se mogu prijaviti sve knjižare, bez obzira na to jesu li samostalne, vezane uz pojedinog nakladnika ili u okviru knjižarskog lanca. Svaka se knjižara prijavljuje i ocjenjuje pojedinačno.

Knjižare koje su prošle godine nagrađene u bilo kojoj kategoriji ne prijavljuju se na Javni poziv u ovoj i sljedećoj godini.

Popis svih prijavljenih knjižara s poveznicama na njihove mrežne stranice objavit će se po zaključenju Javnog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija te Zajednice nakladnika i knjižara.

Ocjenjivanje knjižara provodit će se dvojako:

a)
Putem elektroničkih platformi Ministarstva kulture i medija (https://citaj.hr/) svi građani moći će dodijeliti svoje glasove prijavljenim knjižarama počevši od objave popisa svih prijavljenih knjižara sa zaključno 1. prosinca 2022. godine. Knjižare mogu fizički i na svojim mrežnim stranicama i društvenim mrežama pozivati kupce i čitatelje da im dodijele svoje glasove. Broj glasova po osobi i po knjižari je neograničen.

b)
Posebno formirano povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva kulture i medija i drugih relevantnih sudionika književne scene u predviđenom će periodu obići sve prijavljene knjižare te donijeti ukupnu ocjenu svake pojedine knjižare na temelju sljedećih kriterija:
 
  • ponuda u knjižari – raznovrsnost ponude knjiga, zastupljenost časopisne produkcije, udžbenička ponuda, neknjižna ponuda (papirnica i medijateka)
  • poslovanje knjižare – podmirivanje obveza prema dobavljačima (nakladnicima) i zaposlenicima; ukupno poslovanje knjižare
  • razvoj publike – programi privlačenja publike/kupaca, uređenje prostora knjižare, aktivnost na internetu, sudjelovanje u programima potpore knjižarskoj djelatnosti.  

III.
Po zaključenju perioda ocjenjivanja izradit će se rang-lista najbolje ocijenjenih knjižara i prema glasovima publike i prema mišljenju stručnog povjerenstva, a na temelju tog prijedloga ministrica kulture i medija donijet će odluku o dodjeli nagrada najboljim knjižarama.
Nagrade će se javno dodijeliti i isplatiti knjižarama do kraja godine.

IV.
Za svaku knjižaru potrebno je popuniti e-prijavnicu s podatcima o knjižari, njezinom poslovanju, ponudi knjiga i časopisa te aktivnostima koje provodi s ciljem povećanja čitateljske publike i privlačenja kupaca. U prijavi treba naglasiti nove aktivnosti i druge poslovno-programske iskorake učinjene od posljednje prijave na ovaj javni poziv. 

Prilikom prijave nužno je naglasiti je li riječ o knjižari ili antikvarijatu koji su samostalni, vezani uz pojedinog nakladnika ili su dio knjižarskog lanca.

V.
Prijave na ovaj Javni poziv primaju se 30 dana od njegove objave na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.


Zagreb, 19. travnja 2022.