Smjernice za vrednovanje programa poticanja stvaralaštva vizualnih umjetnika

Pri razmatranju i vrednovanju programa poticanja stvaralaštva vizualnih umjetnika prijavljenih na Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2022. godini primjenjuju se:
 
 1. Temeljni kriteriji propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16)
 
 1. Smjernice Stručnog povjerenstva za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika:
 
Vrednovat će se kvaliteta prethodnog umjetničkog rada u odnosu na suvremenu umjetničku produkciju te kvaliteta predloženog programa i budućeg umjetničkog razvoja.
 
Kategorije za dodjelu sredstava:
 
A| Potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti 
              
Prihvatljive aktivnosti u ovoj kategoriji:
 
A1. Umjetničko istraživanje i edukacija umjetnika
 
 • istraživanje i edukacija u svrhu realizacije novog rada ili projekta, razvijanje novih umjetničkih ideja i koncepcija te profesionalni umjetnički razvoj u vrijeme smanjene umjetničke aktivnosti (sudjelovanje u domaćim ili međunarodnim edukacijama, predavanjima, radionicama, seminarima i sl., u online ili offline formatu, u skladu s trenutnim epidemiološkim okolnostima i mjerama).
 
A2. Realizacija novih radova
 
 • produkcija i postprodukcija novih radova, neovisno o postojećem planu izlaganja na prethodno dogovorenoj izložbi.
 
 
A3. Prezentacija rada
 
Aktivnost može uključivati:
 • podizanje vidljivosti rada korištenjem digitalnih tehnologija (mrežne stranice umjetnika);
 • projekte virtualnog bilježenja i predstavljanja procesa rada umjetnika (online razgovori s umjetnikom, online vodstvo po ateljeu ili otvoreni dan ateljea) dostupne na mrežnim stranicama umjetnika ili drugim online platformama koji će omogućiti upoznavanje i uključivanje publike u procese umjetničkog rada.
 
Smjernice za vrednovanje programa u A kategoriji:
 • razina sadržajne artikulacije predloženog koncepta
 • elementi inovativnosti i istraživačkog pristupa
 • razina uspostavljenog suodnosa sa suvremenim kulturnim kontekstom
 • kvaliteta uspostavljene partnerske suradnje
 • ukupni doprinos daljnjem razvoju područja suvremene umjetnosti
 
B| Poticaj umjetnicima za autorski rad na samostalnoj izložbi
 • poticaj umjetniku za autorski rad na samostalnoj izložbi dogovorenoj u suradnji s institucijom, udrugom i/ili umjetničkom organizacijom koja djeluje u polju suvremene umjetnosti u Republici Hrvatskoj, a koja se financira kao javna potreba u kulturi Republike Hrvatske, temeljem pozivnog pisma ili ugovora/izjave o suradnji;
 • poticaj se odnosi na izložbu koja će se otvoriti unutar godinu dana od dana zaključenja ovog Javnog poziva.
 
3. Izvještaj o evaluaciji financiranih programa svih korisnika sredstava za prethodne godine. Prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati.
 
4. Ispunjavanje formalnih uvjeta Javnog poziva.