Odbijeni programi Poziva za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za "Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi", nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu


Odbijeni programi Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi u 2022.  .pdf  (pregled sa stanjem 10.3.2022.)