1.270.000,00 kuna za monografije iz područja kulture i umjetnosti

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu u programskoj djelatnosti potpore izdavanju monografija iz područja kulture i umjetnosti pristiglo je 136 prijava od kojih će 63 programa biti sufinancirana s iznosom od 1.270.000,00 kuna.

   
 
    Putem ovoga poziva u 2022. godini bit će podržani programi monografija iz područja kulture i umjetnosti s posebnim naglaskom na vizualne umjetnosti, odnosno monografije istaknutih umjetnika koji nemaju objavljenu monografiju. Potporu će dobiti i ostala izdanja koja obuhvaćaju relevantne teme iz svih umjetničkih područja, a odlikuju se multidisciplinarnim pristupom s posebnim naglaskom na teme povijesti i suvremenosti hrvatske kulture i umjetnosti.Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Stručno povjerenstvo za monografije iz područja kulture i umjetnosti za 2022. godinu u sastavu: Vanja Babić (predsjednik), Zlatko Vidačković, Hana Breko Kustura, Katica Mikulčić Matković, Robert Raponja i Joško Ćaleta sukladno programskim područjima. Programi su razmatrani i vrednovani u skladu s temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) te smjernicama za vrednovanje programa monografija iz područja kulture i umjetnosti.
 

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica