S više od 3 i pol milijuna kuna sufinancirat će se 146 programa književnih manifestacija u 2022. godini

Na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi RH u 2022. godini za programe književnih manifestacija zaprimljena je 241 prijava, koje su razmatrali članovi novoimenovanog Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost: Katica Mikulčić Matković, predsjednica; Iva Grgić Maroević, Andijana Kos-Lajtman, Evelina Rudan Kapec i Marko Gregur.

Riječ je o potpori programima koji književnost povezuju s različitim područjima kulture i umjetnosti u okviru književnih susreta, festivala, okruglih stolova i sajmova, kao i književne nagrade te programi rezidencijalnih boravaka inozemnih autora i prevoditelja u Hrvatskoj. Kriteriji za vrednovanje bili su sljedeći:
 
  • kontinuitet održavanja i povezanost sa značajnim imenima i događajima hrvatske književnosti, umjetnosti, povijesti i općenito kulture s ciljem očuvanja vlastitog kulturnog i jezičnog identiteta
  • izvrsnost dosadašnjih rezultata i urednost u izvršavanju obaveza prema sudionicima i financijerima, odnosno prema Ministarstvu kulture i medija
  • povezivanje hrvatske suvremene književnosti s međunarodnom scenom i stavljanje hrvatske kulture u međunarodni kulturni kontekst, uključujući i predstavljanja važnih svjetskih književnika i književnih trendova
  • kvalitetne nove inicijative važne za vlastitu sredinu i suvremeni hrvatski književni kontekst

Na temelju prijedloga Kulturnog vijeća sufinancirat će se 146 programa u ukupnom iznosu od 3.569.250,00 kuna.

Pregled financiranih manifestacija po tipu programa:S nositeljima odobrenih programa sklopit će se ugovori kojima će se regulirati obaveze korisnika i Ministarstva, a odobrenim sredstvima mogu se pokrivati sljedeći troškovi:
  • honorari sudionicima i organizatorima programa
  • smještaj i prijevoz sudionika
  • oblikovanje i tisak radnih i promidžbenih materijala
  • promidžba programa i medijska vidljivost
  • troškovi prilagodbe pandemijskim uvjetima (higijenski uvjeti, elektronička prilagodba…)
  • troškovi domjenka (do 15% odobrenog iznosa)

>>> Odobreni programi književnih manifestacija
>>> Odbijeni programi ​književnih manifestacija


Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica