Objavljen Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu

Zagreb, 23. prosinca 2021. - S ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova kroz povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene koje imaju status kulturnog dobra u Republici Hrvatskoj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu.

U pripremi ovog natječaja sudjelovali su i stručnjaci Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija.

Pod statusom kulturnog dobra u kontekstu ovog Natječaja smatraju se zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Također, postojeća zgrada u ovom Natječaju smatra se zgrada koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.

Cilj Natječaja je povećanje broja energetski obnovljenih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra te se procjenjuje da će se provedbom Natječaja energetski obnoviti oko 20 zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra.

Očekivani učinci provedbe Natječaja su ušteda energije od 0,0059 PJ/god i smanjenje emisije stakleničkih plinova od 360 t CO2/god.

Natječaj je otvoren 22. prosinca 2021. godine, a svi uvjeti natječaja kao i potrebne informacije nalaze se na web stranici Fonda za zaštitu i energetsku učinkovitost, na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=174
 Pisane vijesti