Održan sastanak stručne misije ICCROM-a zadužene za konzervatorske probleme očuvanja i intervencija na Orlandovom stupu u Dubrovniku

10. studeni 2021. – U organizaciji Ministarstva kulture i medija održan je sastanak stručnjaka ICCROM-a, Hrvatskog restauratorskog zavoda i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku u okviru Stručno-tehničke misije za određivanje daljnjeg pristupa oštećenjima nastalima na Orlandovom stupu u Dubrovniku. 

Konzervatorica-restauratorica Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinka Marinković na sastanku je izvijestila o provedenim aktivnostima na Orlandovom stupu tijekom 2020. i 2021. godine te dala prijedlog dinamike rada za sljedeće razdoblje. 

U svojem je izvješću istaknula da je Orlandov stup upravo zbog svojeg smještaja na otvorenom kao kulturno dobro izložen brojnim rizicima poput poplava, potresa, masovnih okupljanja i vandalizma. Dodala je kako je i sama funkcija stupa kao nosača zastave u kombinaciji s jakim vjetrom stvorila dodatna oštećenja na spomeniku.

Hrvatski restauratorski zavod je krajem 2018. godine izradio snimke postojećeg stanja, a u okviru monitoringa postavljeno je šest mjernih jedinica koje prate daljnje širenje pukotina.

Na sastanku je zaključeno da se preporuke za 2022. godinu odnose na nastavak monitoringa, redovito pregledavanje i dokumentiranje promjena na stupu, kao i izvođenje potrebnih preventivnih konzervatorsko-restauratorskih zahvata.

Sastanku su prisustvovali Alison Heritage, David Odgers i Matteo Francini, kao tim stručnjaka koji je okupio ICCROM, zatim Davor Trupković, Tatjana Lolić i Petra Šlosel iz Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Borka Milković i Vinka Marinković iz Hrvatskog restauratorskog zavoda, Antun Baće iz Konzervatorskog odjela u Dubrovniku te Jelka Tepšić kao predstavnica Grada Dubrovnika. 
 

Pisane vijesti