Posljedice nevremena i novog jačeg potresa na kulturnim dobrima u Sisačko-moslavačkoj županiji

Foto: Konzervatorski odjel u Sisku

Nakon olujnog nevremena 01. 08. i jačeg potresa u ranim jutarnjim satima 02. 08. 2021., djelatnici Konzervatorskog odjela u Sisku Ministarstva kulture i medija obavili su cjelovit pregled šteta na kulturnim dobrima na području Sisačko-moslavačke županije.

Pregledana su šira područja gradova Siska, Petrinje, Gline i Kutine. Uspostavljena je komunikacija s gradskim službama kao i s predstavnicima ustanova u kulturi te vjerskim zajednicama.

Na pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrima zabilježena je šteta pada crijepova s krovova te dijelova pročelja s kuća koje su znatno oštećene u potresu, osobito na području Petrinje, Siska i Gline. Najveća šteta zabilježena je na crkvi sv. Lovre u Petrinji te na crkvi Majke Božje Snježne u Kutini, kulturnim dobrima na kojima su bile sanirane štete od potresa u prosincu 2020 godine. Brzom reakcijom svih nadležnih službi šteta je sanirana na obje crkve.

Na povijesnim građevinama unutar zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina gradova zahvaćenih nevremenom otpali su crijepovi i dijelovi pročelja te nesanirani zabatni zidovi s građevina oštećenih potresom. Veća šteta zabilježena je i u povijesnim parkovima i perivojima unutar zaštićenih cjelina kao i na drvoredu uz rijeku Petrinjčicu.
 

>>> Više fotografija materijalne štete na području Sisačko-moslavačke županije uzrokovane nevremenom Pisane vijesti | Planiranje i izgradnja