Odobreni programi zaštite podvodne arheološke baštine 2021. (pregled sa stanjem 30.7.2021.)

   

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu" za programe zaštite na kopnenoj arheološkoj baštini prijavljeno je 15 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 1.439.00,00 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba nastalih nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. i u Petrinji 29. prosinca 2020., a  u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija za financiranje uvrštena su 3 programa u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je prijedlog odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
 
- arheološka istraživanja,
- izradu dokumentacije,
- izvođenje radova
 

Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja arheološke baštine donosi se prema sljedećim kriterijima:
  • stupanj fizičke ugroženosti nalazišta i nalaza (osobito hitne intervencije),
  • postojanje pravne zaštite lokaliteta (tijekom odobravanja programa ovaj kriterij ne može biti presudan ako je riječ o visokom stupnju ugroženosti nalazišta ili nalaza, a postupak pravne zaštite je u tijeku),
  • izrada dokumentacije postojećeg stanja lokaliteta koji su istraženi, ali tehnička dokumentacija ne postoji ili nije cjelovita,
  • izrada dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima,
  • nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti,
  • visok znanstveni značaj nalazišta i nalaza,
  • postojanje sredstava sufinanciranja (osobito ako su znatno veća od sredstava koja se traže od MK),
  • programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkog programa Vijeća Europe i Europske komisije,
  • zastupljenost nalazišta s cijelog teritorija RH.