Popis korisnika s kojima je sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Popis ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava do 26.3.2021. godine
 
Na 2. sjednici Povjerenstva za odabir projektnih prijedloga Ministarstva kulture i medija održanoj 8. ožujka 2021. godine, temeljem uvjeta prihvatljivosti i kriterija definiranih Pozivom, prihvaćeno je i odobreno za ugovaranje devet projektnih prijedloga za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene potresom od 22. ožujka 2020. godine. 

Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine financirane iz Fonda solidarnosti Europske unije sklopljeni su sa sljedećim korisnicima za projektne prijedloge i iznose navedene u tabeli:
 

 
 KORISNIK  PROJEKTNI PRIJEDLOG  IZNOS
 HRVATSKA AKADEMIJA
 ZNANOSTI I UMJETNOSTI
 Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite
 zgrade Palače HAZU, Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb
 67.192.859,68 kn
 HRVATSKA AKADEMIJA
 ZNANOSTI I UMJETNOSTI
 Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite
 zgrade Knjižnice HAZU (nekad Kemički laboratorij),
 Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb
 40.172.818,28 kn
 HRVATSKA AKADEMIJA
 ZNANOSTI I UMJETNOSTI
 Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite
 zgrade Palače Vranyczany-Dobrinović (Moderna galerija),
 Hebrangova 1-3/Strossmayerov trg 12, Zagreb
 65.361.673,71 kn
 HRVATSKA AKADEMIJA
 ZNANOSTI I UMJETNOSTI
 Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite
 zgrade Vile Ehrlich-Marić, I. G. Kovačića 37, Zagreb
 15.549.072,50 kn
 HRVATSKI PRIRODOSLOVNI
 MUZEJ
 Provedba mjera zaštite muzejske građe Hrvatskog
 prirodoslovnog muzeja (Palača Amadeo),
 Demetrova 1, Zagreb
 837.417,74 kn
 HRVATSKA AKADEMIJA
 ZNANOSTI I UMJETNOSTI
 Provedba mjera zaštite muzejske građe
 Kabineta grafike HAZU,  A. Hebranga 1, Zagreb
 583.212,50 kn
 UMJETNIČKI PAVILJON U
 ZAGREBU
 Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite
 zgrade Umjetničkog paviljona,
 Trg kralja Tomislava 22, Zagreb
 17.322.273,60 kn
 MUZEJ PRIGORJA  Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite
 zgrade kurije Zagrebačkog kaptola (danas Muzej Prigorja),
 Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete
 2.438.625,00 kn
 FRANJEVAČKA PROVINCIJA
 PRESVETOG OTKUPITELJA –
 SAMOSTAN ZAGREB
 Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite
 Crkve i kripte Majke Božje Lurdske,
 Vrbanićeva 35/Zvonimirova, Zagreb
 44.025.000,00 kn