Produžen rok provedbe Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

19.3.2021. - Usvojena dopuna Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija o produljenju trajanja provedbe do 30. lipnja 2021. godine.

Poduzetnici u području kulturnih i kreativnih industrija prvi su put u srpnju 2020. godine mogli podnijeti zahtjev poslovnim bankama za odobrenje kredita uz korištenje državnih jamstava osiguranih Programom jamstava.

Programom je predviđeno 300 milijuna kuna kredita uz jamstvo u iznosu 100 % glavnice kredita, odnosno najviše 800.000 EUR po korisniku. Najkraće trajanje jamstva je 1 godina, dok najduže trajanje iznosi 5 godina uključujući poček.

Program je namijenjen subjektima malog gospodarstva u sektoru kulture i kreativne industrije koji su pogođeni pandemijom, a s obzirom na trajanje pandemije usvojenom dopunom produžava se i trajanje Programa.

Ministarstvo kulture i medija Program je pokrenulo u suradnji s HAMAG-BICRO-om i Ministarstvom financija, a u okviru drugog paketa mjera čiji je cilj poticanje i ponovno pokretanje proizvodnje i distribucije kulturnih sadržaja te osiguravanje dodatne likvidnosti poduzetnika u području kulturnih i kreativnih industrija na koje je zabrana okupljanja i otkazivanja događanja, zatvaranja kazališta, kina i koncertnih dvorana ostavila negativne posljedice.

Program je temeljen na Privremenom okviru Europske komisije  - za mjere državne potpore u svrhu podrške kulturnom i kreativnom sektoru u aktualnoj pandemiji COVID-19 te ga je 17. lipnja 2020. godine odobrila Europska komisija, a 2. srpnja 2020. godine usvojila Vlada RH.

Detaljnije informacije o dokumentaciji, proceduri i uvjetima dostupne su na stranicama HAMAG-BICRO-a
 
 

Pisane vijesti | Poduzetništvo i obrt