Kulturno povijesna cjelina Grada Petrinje, razvoj Modela obnove
U potresu 29. prosinca 2020. godine, došlo je do teških i razornih oštećenja velikog broja zgrada u povijesnoj jezgri Petrinje, a nakon interventnih zahvata raščišćavanja otvoreno je pitanje načina obnove povijesnih zgrada, među kojima je i dvadesetak najvrjednijih, pojedinačno zaštićenih, koje svojim tipološkim obilježjima, arhitektonskom razinom i urbanističkom usklađenošću predstavljaju identitetsku vrijednost grada i regije.

Gradska jezgra današnje Petrinje nastala je u kratkom periodu od polovice 18. do početka 19. stoljeća, kao vojno upravno središte u vrijeme društvenog i gospodarskog oporavka nakon prestanka osmanlijskih osvajanja. Osnovu urbanog i prostornog identiteta grada čini planirani središnji trg s baroknom župnom crkvom sv. Lovre u središnjoj osi, koji već u ranoj fazi razvoja poprima parkovna obilježja. Povijesne jednokatne zgrade koje okružuju središnji trg ili formiraju prilazne ulice,  izrazito su vrijedni primjeri kasnobarokne i klasicističke arhitekture, stambene, stambeno-trgovačke i javne namjene. Karakteristični su kameni portali i okviri otvora prizemnih lokala opremljeni stilskim drvenim vratnicama i kovano željeznim kapcima, a očuvani su također izvorni žbukani i koloristički detalji obrade pročelja. Svodne konstrukcije prizemlja zajedno s masivnim ziđem od opeke i visokim drvenim krovištima te tlocrtni raspored i bogata oprema unutrašnjosti, njihova su glavna arhitektonska i tipološka obilježja. U gradnji i opremanju pojedinih  kuća korištena je rimska opeka, porijeklom iz područja Siscije. Osim pojedinačnih arhitektonskih vrijednosti riječ je o iznimno skladnoj cjelini ujednačene urbane kvalitete i autentičnog povijesnog ambijenta.Imajući u vidu navedene vrijednosti, u sklopu urbane obnove Petrinje nakon Domovinskog rata, pokrenut je konzervatorski projekt sustavnog istraživanja i obnove pročelja osam najvrjednijih petrinjskih kuća na Trgu dr. Franje Tuđmana i Ul. Vladimira Nazora. Konzervatorsko-restauratorska istraživanja povjerena su tvrtki „TORZO“ iz Zagreba te je u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Zagrebu izrađena Konzervatorsko restauratorska studija s projektom prezentacije pročelja dovršena u prosincu 2005. godine. Konzervatorski odjel u Sisku nastavio je suradnju s Gradom Petrinjom na ovom projektu u koji je uvršteno još nekoliko vrijednih zgrada u zoni A povijesne jezgre. Prema ovom programu do 2020. godine cjelovito je obnovljeno je pet pročelja sa svim elementima njihove opreme.

Od samog početka, nositelj projekta je Grad Petrinja, a Ministarstvo kulture i medija, zajedno s Gradom Petrinjom kontinuirano sudjeluje u njegovom sufinanciranju u sklopu programa javnih potreba u kulturi RH.
S obzirom na katastrofalne razmjere potresa, ugrožene su sve navedene vrijednosti pojedinačnih zgrada i cjeline povijesne jezgre, a u slučaju nekoordiniranih radikalnih odluka i rješenja prijeti dramatičan gubitak povijesnog urbanog identiteta grada. Konzervatorski pristup obnovi Petrinje temelji se na očuvanju njenih integralnih arhitektonskih i urbanističkih vrijednosti, što se osobito odnosi na pojedine zgrade i urbane sklopove, zbog kojih povijesna jezgra Petrinje pripada među najvrijednije povijesne jezgre malih gradova kontinentalne Hrvatske. U ovom kriznom trenutku važno je istaknuti iznimno značenje pravodobno izrađene  konzervatorsko – restauratorske dokumentacije, kao ključne podloge u promišljanju i donošenju odluka vezanih za obnovu.