Aktivnosti Ministarstva kulture i medija na potresom pogođenom području

Ministarstvo kulture i medija  je odmah pristupilo prvom pregledu stradale baštine na terenu, a popis šteta na kulturnim dobrima na kojem su bili angažirani konzervatori iz cijele Hrvatske je završen.

U tjednu od 11. do 18. siječnja konzervatorski timovi, preko 40 konzervatora iz cijele Hrvatske, obišli su sve stradale građevine, registrirana  zaštićena pojedinačna kulturna dobra na potresom pogođenom području, uključivo sve pojedinačne objekte i cijelu zaštićenu povijesnu jezgru Petrinje.

U Sisačko-moslavačkoj, ali i svim ostalim županijama u kojima su evidentirane štete na kulturnim dobrima, uz obavljen pregled stradale baštine i završen popis šteta u tijeku je evakuacija pokretnih kulturnih dobara, zbirki i inventara. Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja, zajedno sa stručnim timom konzervatora, restauratora i muzealaca te pripadnicima talijanskih „Plavih kaciga“ za zaštitu baštine već su uspješno evakuirali dio kulturnih dobara.

​U koordinaciji sa Stožerom civilne zaštite u četvrtak, 7. siječnja 2021. godine, evakuirano je 300 umjetnina iz Galerije „Krsto Hegedušić“ u Petrinji.  Iz oštećenog Sabirnog arhivskog centra u Petrinji u petak, 8. siječnja 2021. godine, evakuirano je arhivsko gradivo, 223 arhivska fonda i zbirke, ukupno 450 dužnih metara arhivskog gradiva nastalog na petrinjskom području.

Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja, zajedno sa stručnim timom konzervatora, restauratora i muzealaca te pripadnicima talijanskih „Plavih kaciga“ za zaštitu baštine uspješno su 15. siječnja 2021. godine evakuirali Etnografsku zbirku Hosi iz zgrade Srednje škole te ikone s ikonostasa pravoslavne crkve sv. Nikole u Petrinji, čime se završila misija talijanskih stručnjaka u Hrvatskoj. Zadnja evakuacija inventara iz župne crkve sv. Pohoda Blažene Djevice Marije u Starom Farkašiću održana je 22. siječnja 2021. godine.

Ministarstvo kulture je u četvrtak, 31. prosinca donijelo Odluku o provođenju hitnih mjera zaštite i provedbi popisa štete na nepokretnim kulturnim dobrima u Republici Hrvatskoj prouzročene potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine i Odluku o provođenju hitnih mjera zaštite i provedbi popisa štete na pokretnim kulturnim dobrima i pokretnoj kulturnoj baštini u Republici Hrvatskoj prouzročene potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine kojima se službama za zaštitu kulturne baštine naređuje provođenje hitnih mjera zaštite i utvrđivanje popisa šteta te postupanje za provođenje hitnih mjera zaštite na pokretnoj i nepokretnoj kulturnoj baštini.

Donesene su i Upute za provođenje zahvata hitnih mjera zaštite na pojedinačno zaštićenim zgradama i zgradama u povijesnim jezgrama, oštećenim potresom od 29. prosinca 2020. godine, za koje nije potrebno ishoditi suglasnost nadležnog tijela.

Odluka o provođenju hitnih mjera zaštite zbog progresivne štete na pojedinačno zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima oštećenim u potresu donesena je 5. siječnja 2021. godine.

Zgrade u kojima su djelovali Radio Sisak i Radio Petrinja neuporabljive su, ali je intervencijom Ministarstva, Stožera civilne zaštite, Udruge HURIN i Vijeća za elektroničke medije organizirana druga lokacija i dostava sve potrebne opreme kako bi nastavili s radom.

Sve navedene aktivnosti Ministarstva popraćene su i na službenoj stranici Stožera civilne zaštite https://potresinfo.gov.hr/.

Iz svega navedenog vide se brojne aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva kulture i medija koje su poduzete od razornog potresa do danas, a sukladno nadležnosti i obvezama utvrđenima prijedlogom Zakona, Ministarstvo će i dalje aktivno i angažirano sudjelovati u pripremi obnove i brizi o svim kulturnim djelatnostima.

 

Pisane vijesti