Objava rezultata Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva

Nakon započete objave rezultata Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu programima književno-nakladničke, knjižarske i knjižnične djelatnosti u 2021. Godini čitanja, Ministarstvo nastavlja s objavom rezultata Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2020. godini. 

Poziv je bio raspisan od 10. lipnja do 15. rujna 2020. godine, a od ukupno prijavljenih 220, odabrano je 89 autorskih projekata kojima će se dodijeliti potpora za poticanje književnog stvaralaštva u ukupnom iznosu od 2.205.000,00 kuna.

Programe je vrednovalo posebno formirano Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2021. godini u sastavu: Dario Grgić, Maša Kolanović, Boris Perić, Olja Savičević Ivančević i Dinko Telećan. Prijave koje su se odnosile na dječju književnost vrednovalo je Stručno povjerenstvo za dječju knjigu u sastavu Dubravka Zima (predsjednica), Ranka Javor i Marijana Hameršak.

Od ukupno 28 prijava za pisanje književnih djela namijenjenih djeci i mladima prema mišljenju Stručnog povjerenstva za dječju knjigu sufinancirano je 6 najvrjednijih projekata.

Prilikom donošenja odluke o dodjeli potpora, a uzimajući u obzir otežano umjetničko djelovanje te smanjenu mogućnost ostvarivanja prihoda uslijed pandemije, uz udovoljavanje  kriterijima književne kvalitete posebna se pažnja posvetila  programima samostalnih umjetnika i autora koji su nezaposleni.

Odobrene će se potpore autorima i prevoditeljima isplaćivati u mjesečnim iznosima od 7.000,00 kuna počevši od kraja siječnja 2021. godine, odmah po potpisivanju ugovora o korištenju sredstava Ministarstva.

   

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica