Objavljen Javni poziv za financiranje oglednih prijevoda djela hrvatskih autora na strane jezike u 2021. godini

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za financiranje oglednih prijevoda djela hrvatskih autora na strane jezike u 2021. godini.

Putem Javnog poziva poticat će se prevođenje vrijednih izvornih hrvatskih književnih djela na strane jezike, odnosno neknjiževnih djela važnih za promicanje hrvatske kulture, promidžba hrvatskih autora i njihovih djela u inozemstvu te jačanje i profesionalizacija posredničke djelatnosti i književnosti (zastupanje autora/prodaja prava).

Ogledni prijevod koji se prijavljuje na Javni poziv mora biti prvi prijevod izvornog književnog ili drugog djela napisanog na hrvatskom jeziku na određeni strani jezik. Poželjni su ogledni prijevodi na engleski jezik, ali su prihvatljivi i drugi jezici s izrazitim promidžbenim potencijalom.

Putem ovog Javnog poziva financirat će se isključivo troškovi autorskog djela prevoditelja u maksimalnom iznosu do 3.000,00 kn bruto te troškovi tiska promidžbene knjižice koja će sadržavati ogledni prijevod ako je prijavitelj namjerava otisnuti u maksimalnom iznosu do 1.500,00 kn bruto.

Prijave na ovaj Javni poziv primaju se od datuma objave do 1. prosinca 2021. godine, elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte translation-grants@min-kulture.hr.

Financirani ogledni prijevodi objavljuju se na www.croatian-literature.hr.
   

Pisane vijesti