BREXIT


Ujedinjena Kraljevina je stupanjem na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju od 1. veljače 2020. godine na uređeni način prestala biti članicom EU-a. Prijelazno razdoblje predviđeno Sporazumom o povlačenju traje do 31. prosinca 2020., a tijekom kojeg se na i u UK i dalje primjenjuje pravo Unije.
Istekom prijelaznog razdoblja, UK prestaje biti dijelom jedinstvenog tržišta EU te carinske unije, čime se okončava slobodno kretanje ljudi, roba i usluga.
 
Detaljnije informacije o promjenama koje će nastupiti u međusobnim odnosima dostupno na poveznicama:
ttp://www.mvep.hr/hr/brexit/
https://www.gov.uk/transition


Za više informacija upućujemo vas na portal Europske komisije s obavijestima o posljedicama povlačenja UK iz EU-a te na stranice Vijeća EU