Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22)
Članovi Kulturnog vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam

Katarina Bušić
Tomislav Habulin
Vanja Lisjak
Krunoslav Šokac
dr. sc. Tvrtko Zebec