Desk Kreativne Europe - Kultura organizira treće online događanja u okviru kampanje Zamišljeno.Stvoreno.Podijeljeno

U trećem online događanju koje organizira Desk Kultura u okviru završne kampanje Zamišljeno.Stvoreno.Podijeljeno., govorit će se o trećem prioritetu programa Kreativna Europa (2014-2020) – jačanje kapaciteta u području digitalizacije.  Online događanje Digitalizacija u kulturi održat će se u srijedu 25. studenog 2020. godine putem ZOOM platforme.

Program Kreativna Europa (2014-2020) namijenjen je razvoju i jačanju kulturnog i kreativnog sektora, a definirani su kroz tri prioriteta programa – mobilnost, razvoj publike i jačanje kapaciteta. Jačanjem kapaciteta kulturnih djelatnika pružaju se mogućnosti za razvoj znanja, vještina i kompetencija koja doprinose jačanju kulturnog i kreativnog sektora, uključujući i poticanje prilagodbe digitalnim tehnologijama, testiranje inovativnih pristupa razvoju publike i testiranje novih poslovnih i upravljačkih modela. U trećem nastavku serije online događanja, koje Desk Kultura organizira u okviru završne kampanje Zamišljeno.Stvoreno.Podijeljeno. tema događanja bit će Digitalizacija u kulturi.

Iako je digitalni razvoj u kulturi i korištenje digitalnih tehnologija danas prisutnije više nego ikada, od samog početka programa Kreativna Europa na segment digitalizacije stavljao se veliki fokus. Digitalizacija ima utjecaj na način stvaranja, širenja, pristupa, konzumiranja te monetizacije kulturnih i kreativnih ideja i djela. Promjene koje proizlaze iz digitalizacije nude brojne mogućnosti za kulturni i kreativni sektor, a kroz program Kreativna Europa podržane su razne transnacionalne aktivnosti koje su kulturnom i kreativnom sektoru omogućile prilagodbu i pristup digitalnom razvoju poticanjem korištenja digitalnih tehnologija od proizvodnje do distribucije i potrošnje.

Kroz online događanje Digitalizacija u kulturi, kao i u prethodna dva online događanja u okviru kampanje Zamišljeno.Stvoreno.Podijeljeno., zainteresiranima će se ponuditi gostovanje europskog stručnjaka koji će podijeliti perspektivu iz pozicije kreatora europskih politika te primjere prakse koji se na razne načine bave i pristupaju digitalizaciji.

Za sudjelovanje na ovom online događanju potrebno je ispuniti prijavni obrazac do 23. studenog 2020. godine, te će na e-mail sudionika stići potvrda i uputa za online sudjelovanje. 

 

Pisane vijesti