Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica

Sažetak 1. (online) sjednice Stručnog povjerenstva za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u Republici Hrvatskoj u 2021. godini održane od 12. - 14. travnja 2021. godine

Stručno povjerenstvo za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2021. godini je sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16), smjernicama za vrednovanje programa, kao i posebnim smjernicama vezanim uz pandemiju COVID-19 na svojoj 1. sjednici razmatralo i vrednovalo programe pristigle na Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2021. godini. Na Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2021. zaprimljeno je ukupno 337 prijava (što je povećanje od čak 163% u odnosu na 2020. godinu). Ukupna tražena sredstva u 2021. godini iznose 8.682.724,60kn.  Stručno povjerenstvo razmotrilo je pristigle prijave u 3 aktivnosti u kategoriji A – A1. Umjetničko istraživanje i edukacija umjetnika, A2. Realizacija novih radova te A3. Prezentacija rada. Najveći broj prijava zaprimljen je u aktivnosti A2. Realizacija novih radova u kojoj se podržava produkcija i postprodukcija novih umjetničkih radova. U kategoriji B zaprimljena je ukupno 101 prijava te su, s obzirom da su sve zaprimljene prijave ispunile uvjete propisane Javnim pozivom, dodijeljene potpore u pojedinačnom iznosu od 7.000,00kn. Stručno povjerenstvo za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2021. godini jednoglasno je definiralo svoj prijedlog Programa poticanja stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2021. godini te je isti upućen ministrici kulture i medija.