Odluka Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanja o dopuni poglavlja VI. vezano uz potpore kulturnom i kreativnom sektoru

Na 7. sjednici Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održanoj 29.07.2020 donesena je odluka da se u poglavlju VI. Opis mjera po vrsti intervencije u točki 6.2.3. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine dodaje tekst:

• Osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koje uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje im je odredila Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji su zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja kulturnih događanja, manifestacija, predstava, koncerata i sl. ostali bez izvora prihoda te ukoliko im se doprinosi ne plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske, mogu koristiti ovu mjeru.
 
• Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96) i upisane u registar umjetničkih organizacija Ministarstva kulture i medija, mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).