Poziv za dostavu kandidatura za 7. Nagradu za krajolik Vijeća Europe 2020.-2021.

Europsko vijeće uputilo je stalnim predstavnicima, članovima Konferencije Vijeća Europe o Europskoj konvenciji o krajoliku, poziv za dostavu kandidatura za 7. Nagradu za krajolik Vijeća Europe 2020.-2021.

Sukladno članstvu Republike Hrvatske u Vijeću Europe i aktivnostima Vijeća Europe u području ljudskih prava, demokracije i održivog razvitka, u promicanju teritorijalnih dimenzija ljudskih prava i demokracije dajući značaj mjerama koje se poduzimaju kako bi krajolik osigurao uvjete za život ljudi, Ministarstvo kulture poziva lokalne i regionalne vlasti te njihove grupacije i nevladine organizacije, da dostave prijedloge kandidatura za 7. Nagradu za krajolik Vijeća Europe 2020.-2021. 

Nagrada se dodjeljuje temeljem Rezolucije CM/Res(2008)3 Odbora ministara o pravilima za dodjelu nagrade te ima za cilj podići svijest civilnog društva o vrijednosti krajolika, njegovoj ulozi i promjenama koje doživljava.

Kriteriji su održivi teritorijalni razvitak, primjer vrijednosti, sudjelovanje javnih službi i podizanje svijesti.

U skladu s Rezolucijom CM/Res(2017)18 Odbora ministara o Savezu za nagradu Landscape Award Vijeća Europe, „uzorna dostignuća koja prezentiraju zemlje stranke Europske konvencije o krajoliku u okviru sesija nagrade Landscape Award Vijeća Europe i koja je priznao Odbor ministara Vijeća Europe predstavljaju dio ‘Saveza za nagradu Landscape Award’ Vijeća Europe”.
 
Prijedloge za kandidaturu potrebno je dostaviti Ministarstvu kulture do 15. prosinca 2020. kako bi se prijedlozi razmotrili te sukladno  proceduri, kandidatura uputila putem Stalnog predstavništva Republike Hrvatske, Tajništvu Vijeća Europe.

Prijaviti se možete prema priloženom obrazcu dostavljenom Ministarstvu kulture putem maila pisarnica@min-kulture.hr sa naznakom „Kandidatura za 7. Nagradu za krajolik Vijeća Europe 2020.-2021.“ do 15. prosinca 2020. godine.

Prijedlog za kandidaturu potrebno je dostaviti i na isprintanom obrascu i poštom, zajedno sa prilozima na adresu Ministarstvo kulture, Runjaninova 2 sa naznakom „Kandidatura za 7. Nagradu za krajolik Vijeća Europe 2020.-2021.“ 

Pisane vijesti