Odluka o poništenju natječaja - Hrvatski povijesni muzej

Sukladno članku 49.a, stavku 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN broj 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20) Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, Matoševa 9, donosi
 
 
ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA
 
 
 
I.
Poništava se natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 27. od 11.3.2020., u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 49 od 11.3.2020., web-stranici Ministarstva kulture RH te web-stranici Hrvatskog povijesnog muzeja, koji se odnosi na zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom povijesnom muzeju, Zagreb, Matoševa 9, za radna mjesta:
 
  1. Prodavač – informator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
  2. Računovodstveni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
III.
Ova odluka objaviti će se na isti način na koji je objavljen natječaj naveden u točki I. ove odluke.
 


 
Hrvatski povijesni muzej
Objava, 17. lipnja 2020.