Vijeće EU pisanim je postupkom usvojilo tri skupa zaključaka iz područja kulture i AV-a

U okviru hrvatskog predsjedanja Vijeće EU usvojilo je u području kulture i audiovizualne djelatnosti tri skupa zaključaka u utorak, 26. svibnja 2020. godine. Pisanim postupkom usvojeni su Zaključci Vijeća o upravljanju rizicima u području kulturne baštine; o medijskoj pismenosti u svijetu koji se stalno mijenja i o izmjeni plana rada za kulturu za razdoblje 2019. –2022.

Zaključci Vijeća o upravljanju rizicima u području kulturne baštine podsjećaju na važnost zaštite kulturne baštine od različitih vrsta rizika koji joj prijete (prirodne opasnosti, klimatske promjene te katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem). 

Zaključci također ističu da krize poput pandemije COVID-19 imaju veliki negativni gospodarski i društveni utjecaj na kulturni i kreativni sektor. Države članice se pozivaju da prepoznaju i primjene inovativne alate za brže utvrđivanje, sprečavanje te ublažavanje rizika u području kulturne baštine. Zaključci podižu svijest da prevencija i pripravnost na katastrofe zahtijevaju intervenciju i planiranje na svim razinama kako bi se primjereno moglo odgovoriti na moguće rizike.
 
U Zaključcima Vijeća o medijskoj pismenosti u svijetu koji se stalno mijenja prepoznaje se važnost medijske pismenosti s obzirom na sve veću izloženost građana velikom broju informacija, posebno tijekom globalnih kriza kao što je npr. trenutna kriza uzrokovana COVID-19. Države članice pozivaju se da poduzmu različite mjere kao što je primjerice razvoj pristupu cjeloživotnog učenja o medijskoj pismenosti za sve uzraste. Ključna važnost kvalitetnog novinarstva i potreba za utvrđivanjem učinkovitijih rješenja u borbi protiv dezinformacija, uz poštivanje slobode izražavanja, najvažniji su elementi istaknuti u ovim zaključcima.
 
U Zaključcima Vijeća o izmjeni plana rada za kulturu za razdoblje 2019. –2022. istaknuto je kako je promicanje održivog razvoja ključno za budućnost Europske unije te su u skladu s time zaključci nadopunjeni u korist davanja prioriteta kulturi kao pokretaču održivog razvoja.


>>> Culture and audiovisual: the Council adopts conclusions on risk management in the area of cultural heritage, media literacy and the amendment of the Work Plan for Culture (2019 - 2022)


 

Pisane vijesti