Virtualna izložba "U službi vizualizacije baštine – hommage fotografima Nini Vraniću, Vinku Malinariću, Rudolfu Bartoloviću, Živku Bačiću i Miljenku Mojašu"

Ministarstvo kulture pripremilo je online sadržaj namijenjen široj publici u vidu virtualne izložbe "U službi vizualizacije baštine – hommage fotografima Nini Vraniću, Vinku Malinariću, Rudolfu Bartoloviću, Živku Bačiću i Miljenku Mojašu".

Virtualna izložba mjesto je na kojem je dostupan presjek opusa najistaknutijih profesionalnih fotografa nacionalne konzervatorske službe druge polovine 20. stoljeća nastale na tragu izložbe U službi vizualizacije baštine – hommage fotografima Nini Vraniću, Vinku Malinariću, Rudolfu Bartoloviću, Živku Bačiću, Miljenku Mojašu i Vidoslavu Barcu, održane u Galeriji Klovićevi dvori od 20. rujna do 25. listopada 2018. godine u organizaciji Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a u sklopu obilježavanja Dana europske baštine i Europske godine kulturne baštine 2018.

Odabir fotografija iz bogatog opusa petorice prvih profesionalnih fotografa konzervatora daje nam širu sliku o djelovanju konzervatorske službe tog razdoblja, kao i stanju kulturnih dobara i krajolika te načinu života ljudi diljem Hrvatske ne zanemarujući visoki umjetnički doseg pojedinih fotografija.

vizualizacija-bastine.hr


BARANJA / Bdijenje nad gazdom; snimio Nino Vranić, 1984., MK, UZKB – F


POREČ / Eufrazijeva bazilika, popravak mozaika u Maurovu oratoriju;
snimio Vinko Malinarić, 1968., KO Rijeka, inv. br. 25895, br. neg. I-13901


LASTOVO / Poklad, kostimirana procesija mjestom; snimio Živko Bačić, 1980.,
MK, KO Split, inv. br. 48543


DUBROVNIK / Sveti Vlaho s golubicama mira; snimio Miljenko Mojaš, 1979.,
MK, KO Dubrovnik, inv. br. R-6196-7


BUČJE (Pakrac) / Volovska zaprega, detalj; snimio Rudika Bartolović, 1974.,
MK, KO Osijek, inv. br. 39089, br. neg. B-2795

Pisane vijesti