Odobreni programi zaštite nematerijalnih kulturnih dobara za 2020. godinu (pregled sa stanjem 22.5.2020.)


Odobreni programi zaštite nematerijalnih kulturnih dobara .pdf (pregled sa stanjem 22.5.2020.)
 

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu" za programe zaštite nematerijalnih kulturnih dobara prijavljeno je 90 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 2.679.852,00 kn.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te revizije financiranja, a temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa i  Odluke o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima, koju je Ministarstvo kulture donijelo 24. ožujka  2020. godine, kao i uvjetima nastalim nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020., u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture za financiranje uvršteno je 30 programa u ukupnom iznosu od 383.400,00 kn.

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
- terenska istraživanja i dokumentiranje,
- radionice, edukaciju i izradu edukativnih materijala,
- prezentaciju, očuvanje, izvođenje i prenošenje,
- stručno i znanstveno istraživanje i vrednovanje
- populariziranje i povećanje vidljivosti.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite nematerijalnih kulturnih dobara baštine donesena je na temelju sljedećih kriterija:
1. programi vezani za kulturno dobro koje je upisano na UNESCO- ove popise
2. programi su u završnim fazama realizacije
3. programi potiču prenošenja i njegovanje kulturnog dobra u izvornim i drugim sredinama;
4. programi promiču funkciju i značaj dobra u društvu te uključivanje zaštite dobra u programe planiranja;
5. programi osiguravaju održivost dobra putem edukacije, identificiranja, dokumentiranja, znanstvenoga istraživanja, očuvanja, promicanja, povećanja vrijednosti, mogućnosti prenošenja tradicije nasljednicima na temelju formalnoga i neformalnog obrazovanja te revitalizacije napuštenih segmenata dobra;
6. programi koji nastavljaju s istraživanjem dobra, primjerenim dokumentiranjem u svim vidovima i načinima suvremenog bilježenja te stručnim i znanstvenim vrednovanjem;
7. programi potiču sudjelovanja zajednice i grupa koje baštine dobro u identificiranju, definiranju, izvođenju i prenošenju dobra;
8. programi populariziraju i promiču kulturnog dobra održavanjem izložbi, stručnih skupova, smotri folklora, putem elektroničkih medija, audio i videozapisa te na druge načine;
9. programi educiranja stručnog kadra za prenošenje znanja i vještina putem seminara, radionica, formalnoga i neformalnog obrazovanja;
10. programi osiguravaju dostupnost dobra javnosti.