Knjižnična djelatnost (pregled sa stanjem 25.11.2020.)


Knjižnična djelatnost   .pdf (pregled sa stanjem 25.11.2020.)
 

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu, za programsko područje knjižnične djelatnosti, pristiglo je 398 prijava. 
Na temelju obveznih godišnjih financijskih izvješća, koja sukladno ugovorima o financiranju Ministarstvu kulture dostavljaju korisnici, izvješća županijskih matičnih službi koja ujedinjuje Matična služba za narodne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te statističkih podataka prikupljenih iz Sustava jedinstvenoga elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica, Služba za knjižničnu djelatnost analizirala je poslovanje svih narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj te cjelokupne knjižnične djelatnosti u području narodnih knjižnica kao podlogu za kriterije vrednovanja programa pristiglih na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu / knjižnične djelatnosti.
Hrvatsko je knjižnično vijeće na toj podlozi, na svojoj 5. sjednici održanoj u četvrtak, 28. studenoga 2019., petak, 29. studenoga 2019., i ponedjeljak, 2. prosinca 2019., donijelo kriterije vrednovanja programa knjižnične djelatnosti:
 • pozitivna ocjena izvršenja programa za prethodnu godinu vezano uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture
 • posebnost županijskih matičnih knjižnica koje su, na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnika o matičnoj djelatnosti, nositelji i pokretači knjižnične djelatnosti u područjima svoje matičnosti
 • broj stanovnika određenoga područja na kojemu djeluje knjižnica
 • broj članova knjižnice
 • broj knjiga u fondu pojedine knjižnice
 • obrtaj fonda knjižnice (broj posudbi u knjižnici i izvan knjižnice)
 • broj virtualnih posjeta knjižnici
 • usklađenost sa Standardima za narodne knjižnice
 • proširenje djelatnosti
 • osamostaljenje
 • pokretanje pozitivnih promjena u knjižničarstvu
 • zapaženo djelovanje u lokalnoj zajednici
 • inicijalna sredstva novim, tek osnovanim knjižnicama
 • dodatna sredstva knjižnicama koje imaju bibliobusnu službu.
Utvrđene su i dodatne smjernice za vrednovanje akcija i manifestacija te razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti:
 • inovativnost ponuđenoga programa
 • kontinuitet programa
 • dobivene nagrade ili priznanja
 • poticanje društvene inkluzije
 • važnost i potencijal za doprinos razvoju knjižnične djelatnosti
 • kvaliteta dosadašnjega rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa
 • prednost programima što ih izvode knjižnice, odnosno knjižničari samostalno ili u suradnji s vanjskim suradnicima koji u realizaciji programa sudjeluju volonterski ili međuinstitucionalnom suradnjom.
 
 
Knjižnična djelatnost
  Programi: Financirano: Postotak:
Akcije i
manifestacije u
knjižničnoj
djelatnosti
97 537.500,00 kn 3,02 %
Nabava knjižne i
neknjižne građe
u knjižnicama
226 16,718.500,00 93,65 %
Razvojni programi
(radionice, seminari
i stručno
usavršavanje
knjižničara)
36 593.000,00 kn 3,33 %
UKUPNO
FINANCIRANO:
359 17,849.000,00 100,00 %