Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb objavljuje 

JAVNI POZIV
 
za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture
 
 
Uvod

Venecijanski bijenale ‒ 17. Međunarodna izložba arhitekture (17. Mostra Internazionale di Architettura) održat će se od 23. 5. do 29. 11. 2020. (dani za stručnu publiku 21. i 22. 5. 2020.), pod ravnanjem umjetničkog direktora Bijenala Hashima Sarkisa.
 
Naziv je izložbe How will we live together?.
 
Na mrežnim stranicama Bijenala dostupni su prezentacijski tekstovi koji definiraju ovogodišnji okvir izložbe, kao i kratko obrazloženje koncepcije umjetničkog direktora Bijenala Hashima Sarkisa.
 
La Biennale di Venezia - Međunarodna izložba arhitekture smatra se najznačajnijim mjestom izlaganja i predstavljanja suvremene arhitektonske prakse i jedinstvena je prilika za stjecanje međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih arhitekata. Venecijanski bijenale globalno je mjesto susreta arhitekata i umjetnika s međunarodnom publikom, kustosima i galeristima.
 
Ministarstvo kulture ovim putem raspisuje Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa. Javnim pozivom obuhvaćen je širok spektar praksi i promišljanja na području arhitekture i urbanizma.
 
Hrvatski paviljon na 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture površine 77 m² bit će smješten u prostorima Artiglierije u Arsenalu. Arhitektonska dokumentacija izložbenog prostora dostupna je u prilogu Poziva.
 
Osnovni uvjeti kandidature
  • Uz kandidaturu za povjerenika potrebno je priložiti biografiju.
  • Kandidati moraju imati iskustvo i stručnost u području suvremene arhitektonske prakse te iskustvo u upravljanju manifestacijama međunarodne važnosti.
  • Kandidati moraju dobro poznavati engleski jezik.
  • Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
  • Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe uz nužno obrazloženje povezanosti prijedloga s tematskim okvirom Bijenala.
 Dokumentacija potrebna za kandidiranje projekta 
  • životopis kandidata za povjerenika
  • opis prijedloga koji sadrži: tekstualni dio (do 10 kartica) i vizualnu dokumentaciju
            a.  koncepcija
            b.  odnos predloženog koncepta i teme Bijenala
            c.  suglasnost svih uključenih autora projekata/koncepta
            d.  osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija,
                 postava izložbe, transport)
            e.  vizualna dokumentacija
            f.   procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
                     - autorski honorari
                     - troškovi povjerenika i suradnika (putni troškovi, smještaj,
                       telefoni itd.)
                     - troškovi produkcije
                     - ekspertne usluge (informatika, multimedija)
                     - transport, montaža, demontaža
                     - tiskani materijali
                     - PR materijali
 
Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture. 
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne stignu do navedenog roka neće biti razmatrane.
  
Rok predaje kandidature i objava rezultata  
Povjerenstvo i kriteriji za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 17. Međunarodne izložbe arhitekture
 
O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu - 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture odlučit će, vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature, Povjerenstvo za odabir projekta u sastavu:
 
Bojan Baletić, arhitekt
Maja Furlan Zimmerman, arhitektica, predsjednica Udruženja hrvatskih arhitekata
Bruno Juričić, arhitekt
Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra
Davor Trupković, predstavnik Ministarstva kulture
 
Prilikom odlučivanja Povjerenstvo za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 17. Međunarodne izložbe arhitekture rukovodit će se sljedećim kriterijima:
 
1. odnos predloženog projekta i teme Bijenala
2. životopis kandidata
3. prethodno iskustvo u vođenju projekata međunarodne važnosti
4. usklađenost sredstava traženih za produkcijske troškove s kvalitetom
    predloženog projekta
5. razina kritičkog promišljanja arhitektonske prakse i inovativnost pristupa.
 
Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća.
 
Protokol postupka selekcije: pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora selektora hrvatskog nastupa bit će objavljena uz rezultate Javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika Ministarstvo kulture provest će pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.
 
 
>>> Prilog:  Arhitektonska dokumentacija izložbenog prostoraObjava, 27.9.2019.

Pisane vijesti