Preporuke za primjenu mjera energetske učinkovitosti na graditeljskoj baštini

Ministarstvo kulture objavilo je preporuke koje su namijenjene pružanju jasnih smjernica o ocjeni i unapređenju energetskog stanja kulturne baštine na temelju vrednovanja i očuvanja svojstava kulturnog dobra, kroz procedure i kriterije usklađene sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Ministarstvo kulture jedan je od ključnih čimbenika u poticanju i provedbi mjera energetske učinkovitosti na kulturnoj baštini s obzirom da od ukupnog nacionalnog fonda zgrada u Republici Hrvatskoj važnu skupinu predstavljaju zgrade izgrađene do sredine 20. st. od  kojih znatan dio pripada graditeljskoj baštini, odnosno imaju status zaštićenog kulturnog dobra. Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada i zaštita i očuvanje kulturnih dobara usmjereni su prema zaštiti okoliša, jednoj od ključnih sastavnica održivog razvoja, koja je od početaka u središtu europskog projekta i svih sadašnjih i budućih aktivnosti Europske unije.

Izrada Preporuka za primjenu mjera energetske učinkovitosti na graditeljskoj baštini koordinirana je s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja u cilju unaprjeđenja međusektorskog pristupa zajedničkoj temi.

 
    
  >> Preporuke za primjenu mjera energetske učinkovitosti na graditeljskoj baštini


 

Pisane vijesti