Keizo Obuchi istraživačke stipendije

UNESCO / Keizo Obuchi istraživačke stipendije koje u suradnji s UNESCO-om financira japanska zaklada za izgradnju kapaciteta pokrenute su za 2008. godinu.

Riječ je o 20 stipendija koje se dodjeljuju u znak sjećanja na pokojnog japanskog premijera Keiza Obuchija, a odnose se na područja koja su njemu bila od posebnog značaja.

PODRUČJA ISTRAŽIVAČKOG RADA:

1. Okoliš (s posebnim naglaskom na znanosti o vodama)
2. Međukulturni dijalog
3. Informacijska i komunikacijska tehnologija
4. Mirno rješavanje sukoba

UVJETI POTREBNI ZA POSTUPAK PREDSELEKCIJE KANDIDATA SU:

• Kandidati moraju imaju titulu magistra (mr. sc.) i željeli bi provoditi svoj istraživački rad u inozemstvu radi usavršavanja u jednom od četiri spomenuta područja. Oni kandidati koji su upisani na postdiplomske studije moraju magistrirati prije početka korištenja stipendije.
• Kandidati moraju biti osobe visokih intelektualnih mogućnosti od kojih se može očekivati da će dati značajan doprinos svojoj domovini nakon povratka sa stipendije.
• Dobna granica do 40 godina starosti. Kandidati rođeni prije 1. siječnja 1968. neće doći u obzir.
• Izabrani stipendisti moraju provoditi svoj istraživački rad pod nadzorom mentora u instituciji koja ih je pozvala. Prihvatno pismo mentora je obavezno.
• Prioritet pri odabiru kandidata imaju:
a. Žene
b. Kandidati iz slabo razvijenih zemalja
c. Palestinski istraživači
• Kandidati moraju imati napredno znanje jezika (govorno i pismeno) na kojem će se održavati predloženi istraživački studij.
• Kandidati moraju biti dobrog psihofizičkog zdravlja.

TRAJANJE STUDIJA: min 3 mjeseca
max 9 mjeseci

VRIJEME POČETKA STUDIJA: od rujna 2008.

KRAJNJI ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA: prosinac 2009.

MJESTO ISTRAŽIVAČKOG STUDIJA: jedna ili dvije zemlje u inozemstvu

ZAINTERESIRANI KANDIDATI ZAMOLJENI SU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKUMENTE U TRI PRIMJERKA:

• Ispunjeni prijemni obrazac na engleskom ili francuskom jeziku u dva primjerka i dvije fotografije.
• Ovjerene preslike diploma, uključujući i prijepis ocjena na engleskom ili francuskom kao i potvrdu o stečenoj tituli magistra znanosti.
• Preporuku od osobe upoznate s njihovim radom.
• Prihvatno pismo institucije u kojoj će se provoditi istraživački studij i kojim se potvrđuje područje za koje će istraživanje biti omogućeno.
• Potvrdu o znanju službenog jezika zemlje primateljice na UNESCO-vom obrascu.
• Detaljan opis predviđenog istraživačkog rada (na jednoj ili dvije stranice najviše) na engleskom ili francuskom jeziku (smjernice za opis u prilogu).

POGODNOSTI KOJE NUDI STIPENDIJA:

Stipendije koje financira Japan, a administrira UNESCO, sastoje se od:

• financijske potpore, za pokrivanje troškova istraživačkog studija, u iznosu od 6.000 do 10.000 USD
• iznos će korisniku stipendije biti isplaćen u dva do tri obroka
• naknadni troškovi neće se uzimati u obzir.


Ljubazno molimo zainteresirane kandidate da potpunu dokumentaciju dostave Uredu Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture RH, Runjaninova 2, 10000 Zagreb najkasnije do 15. prosinca 2007., kako bi se nakon provedenog odabira samo dvije kandidature poslale nadležnoj Upravi UNESCO-a. 
 
Detaljnije...

Fellowship Application Form