Participacijski program UNESCO-a za 2008.-2009. (Rok 11.02.2008.)

U cilju unapređenja suradnje Republike Hrvatske s UNESCO-om, Ministarstvo kulture i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavljuju Poziv za prijavu projekata iz područja obrazovanja, znanosti, kulture i komunikacija u sklopu UNESCO-ovog Participacijskog programa za 2008.-2009. godinu.

Predmetni Poziv objavljen je na temelju Rezolucije 34 C/60 usvojene na 34. sjednici Opće skupštine UNESCO-a (Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu).

Uvjeti prijave:

1. Nositelj projekta: pravne osobe koje će omogućiti kvalitetnu stručnu i logističku provedbu projekta;

2. Okvir projekta: usklađenost s dokumentom 34 C/5 Plana i proračuna UNESCO-a za 2008.-2009., te opseg projekta koji promiče različite oblike djelatnosti iz djelokruga UNESCO-a: znanosti, kulture i obrazovanja;

3. Trajanje projekta: minimalno dvije godine (2008.-2009.) uz potrebu osiguranja trajanja daljnje, dugoročne provedbe;

4. Razina projekta: usmjerenje projekta na podregionalnu, međuregionalnu i regionalnu (Europsku) suradnju;

5. Mrežno-partnerska dimenzija: nužnost postojanja partnerskih institucija u zemlji i izvan zemlje.

Način i rok prijave:

Obrasci za prijavu projekta na hrvatskom i na engleskom jeziku nalaze se u prilogu i na stranici Ministarstva kulture (https://min-kulture.gov.hr/).

Molimo oba obrasca dostaviti u digitalnom i papirnatom obliku do 11. veljače 2008., kako bi Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO moglo napraviti uži odabir projekata usklađenih s programskim područjima UNESCO-a. Digitalni primjerci dostavljaju se na adresu unesco@min-kulture.hr, a potpisani i ovjereni originali u dva primjerka na poštansku adresu:

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 Zagreb

Način objave rezultata poziva:

Svim podnositeljima dostavit će se rezultati poziva e-mailom, dok će rezultati poziva biti objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva kulture.