Međunarodni natječaj za stvaranjem znaka koji bi najbolje odražavao sam duh Konvencije za zaštitu nematerijalne kulturne baštine (Rok: 15.03.2008.)

UNESCO je raspisao Međunarodni natječaj za stvaranjem znaka koji bi najbolje odražavao sam duh Konvencije za zaštitu nematerijalne kulturne baštine. Svi zainteresirani mogu slati svoje prijave do 15. veljače 2008.

Nematerijalna kulturna baština ili živa baština glavni je izvor kulturne raznolikosti, a njeno održavanje garancija je kontinuirane kreativnosti. Konvencija se fokusira na žive izraze koji su važni za osjećaj identiteta i kontinuiteta zajednica u kojima su stvoreni, prenošeni i nanovo kreirani. Takvi izrazi uključuju usmenu tradiciju; tradicionalni ples, glazbu i kazalište; tradicijsko znanje o prirodi; praznične događaje i društvenu tradiciju; obrtana znanja i vještine...

Konvencija traži očuvanje te baštine, njeno poštivanje te podizanje svijesti o njenoj važnosti. Čuvanje žive baštine znači čuvanje njene održivosti: osiguranje njenog prenošenja, promociju kontinuiranog stvaranja te jačanje njene uloge u zajednici i grupama kojih se tiče. Konvencija se odnosi na sve izraze i tradicije prepoznate kao važne u njihovoj sredini, bez hijerarhijskog razlikovanja.

Uvjeti za sudjelovanje:
- natječaj je otvoren svima, uključujući grafičke stručnjake, umjetnike i praktičare s područja nematerijalne baštine
- kandidati sudjeluju u svom privatnom i osobnom kapacitetu
- prijedloge manjina mora priložiti osoba koja za njih ima pravnu odgovornost
- poželjno je da kandidati budu i iz razvijanih i nerazvijenih zemalja

Kriteriji:
- znak bi trebao simbolizirati očuvanje nematerijalne kulturne baštine, ne smije biti uvredljiv na nacionalnoj, kulturnoj ili religioznoj osnovi, te uključivati, na engleskom i/ili francuskom jeziku, tekst 'Intangible Cultural Heritage' ili 'Patrimoine culturel immatériel';
- konceptualni kriterij: primjerenost / relevantnost za sve regije svijeta u odnosu na Konvenciju, kvaliteta i originalnost vizualne prezentacije, estetska vrijednost;
- formalni kriteriji: čitljivost i trenutno prepoznavanje, jednostavno korištenje, transponiranje i prilagođavanje (osobito za elektroničke medije, reprodukciju na malim površinama, uporaba u boji, pozitivu i negativu).

Prijave slati na adresu:
UNESCO
Intangible Cultural Heritage Section (Emblem Competition)
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France

i/ili na e-mail : ICH-emblem@unesco.org  

Više...