Izložba "Suvremeni hrvatski crtež"

Na inicijativu Ministarstva kulture Republike Hrvatske priređena je reprezentativna i panoramska izložba suvremenog hrvatskog crteža, sa svrhom predstavljanja hrvatskih umjetnika različitih poetika, naraštaja i senzibiliteta koji su svoj umjetnički izričaj pronašli upravo u toj likovnoj disciplini.
 
Crtež koji se nalazi u ishodištu svakog umjetničkog djela posjeduje dugu tradiciju u hrvatskoj kulturi koja uključuje podjednako baštinu latinskih i glagoljaških kodeksa i inkunabula, romaničke i gotičke manuskripte i minijature, te velikog majstora minijature Juraja Julia Klovća. Crtež kao suvremena likovna disciplina potvrđivao se i profilirao na uglednim međunarodnim likovnim manifestacijama poput Bijenala originalnog crteža u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci ili Trijenala crteža u organizaciji Kabineta grafike HAZU.

U izboru povjesničara umjetnosti akademika Tonka Maroevića i Ministarstva kulture RH, predstavljeno je sedamdeset umjetnika, s po dva rada. Obuhvaćajući različite stilske izričaje od figuracije i navine umjetnosti do minimalizma i geometrijske apstrakcije izložba otvara dijalog između radova klasika hrvatske umjetnosti s umjetničkim koncepcijama mlađe generacije, otkrivajući i potvrđujući pluralitet stilskih opredjeljenja. 

Izložba Suvremeni hrvatski crtež od posebnog je značenja u zbližavanju kultura europskih i izvaneuropskih zemalja, ponajprije zbog potrebe da vlastitu umjetnost sagledavamo u širokom međunarodnom kontekstu te vrednujemo vlastite umjetničke dosege u globalnom okruženju.

Izložba je do sada bila predstavljena u dvadesetak zemalja na gotovo svim kontinentima.
 
Tijekom 2009. godine predstavljena je u Južnoafričkoj Republici (Pretorija, Johanesbourg), Mađarskoj (Budimpešta, Šopron, Pečuh), Srbiji (Subotica) i Maleziji (Kuala Lumpur i Georgetown).