Vodič 'Očuvajmo kulturnu baštinu'

dr. sc. Jadran Antolović:
Očuvajmo kulturnu baštinu - Vodič za pripremu
i provedbu projekata očuvanja kulturnih dobara


Urednik: Jasen Mesić
Recenzent: Vladimir Marković
Lektura: Nada Kresojević-Glas
Fotografije: Vidoslav Barac, Damir Fabijanić,
Davor Šarić, Marijan Orlić, Fototeka HRZ-a
Nakladnik: Ministarstvo kulture RH, Zagreb, 2006.

Publikacija se može kupiti u Narodnim Novinama.

O vodiču

Ovaj vodič ima zadaću da vam približi osnovne informacije o procesu očuvanja kulturne baštine, da vas upozna sa subjektima koji u tom procesu sudjeluju, te vas potakne da se i sami uključite i svojim doprinosom preuzmete odgovornost baštinika. I stoga uvijek imajte na umu da je kulturna baština isuviše važna da bi mogla biti prepuštena samo konzervatorima.

Vodič sadrži teme koje će vas upoznati sa procesom zaštite i očuvanja kulturnih dobara koje svojim redoslijedom i sadržajem ukazuju na koji način se građani, skupine ili udruge u taj proces mogu uključiti. Vodič će vam dati smjernice i informacije kako da:

•  razlikujete kulturna dobra,
•  pokrenete aktivnosti na očuvanju kulturnog dobra,
•  prepoznate vrijednosti kulturnog dobra,
•  surađujete u aktivnostima na očuvanju kulturnog dobra,
•  pratite aktivnosti na očuvanju kulturnog dobra,
•  promičete važnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara, te
•  preuzmete svoj dio odgovornosti kao baštinik.


Kako vam vodič može pomoći?

Vodič vam može pomoći:

•  prepoznavati kulturna dobra (Što je kulturna baština, a što kulturno dobro?),
•  da upoznate propise i standarde u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara (Propisi i standardi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara),
•  kako da pokrenete akciju na očuvanju kulturnog dobra, te kako okupiti i organizirati podršku za aktivnosti na očuvanju kulturnih dobara (Kako pokrenuti akciju?),
•  kako ćete prepoznati vrijednosti koje ima kulturno dobro (Utvrdite vrijednost kulturnog dobra!),
•  kako sudjelovati u istraživanju kulturnih dobara (Istraživanje kulturnog dobra),
•  kako sudjelovati u dokumentiranju kulturnih dobara (Dokumentiranje kulturnog dobra),
•  da se upoznate s procesom zaštite i očuvanja spomeničkih vrijednosti kulturnih dobara (Zaštita i očuvanje kulturnog dobra),
•  kako dobiti podršku za provedbu aktivnosti na očuvanju kulturnog dobra (Kako dobiti podršku za provedbu plana očuvanja),
•  da se upoznate s ulogom lokalnih vlasti u procesu zaštite i očuvanja kulturnih dobara (Očuvanje kulturne baštine i lokalne vlasti),
•  da se upoznate s pravima i obvezama vlasnika kulturnih dobara (Obveze i prava vlasnika kulturnog dobra)                  
•  da pratite realizaciju i rezultate aktivnosti na očuvanju kulturnog dobra (Monitoring),
•  pronaći suradnike i saveznike za aktivnosti na očuvanju kulturnih dobara (Mogući suradnici).