Standardi u arheologiji

Standardizacija arheološke terenske dokumentacije

FORMULARI


Vođenje terenske dokumentacije iznimno je važan aspekt svakog arheološkog istraživanja.

Odjel za arheološku baštinu Ministarstva izradio je nove te preuzeo nekoliko postojećih obrazaca za arheološki terenski rad prema metodi stratigrafskih jedinica. Formulari se mogu prilagoditi svakom lokalitetu. Novost je dostupnost obrazaca za vođenje arheološke terenske dokumentacije putem interneta u pdf formatu. Standardizirana arheološka dokumentacija značajno bi olakšala tumačenje rezultata arheoloških istraživanja i povećala njihovu kvalitetu.

Obrasci:

Stratigrafska jedinica (pdf)
Popis stratigrafskih jedinica (pdf)
Popis nalaza (pdf)
Popis signiranih nalaza (pdf)
Popis posebnih nalaza (pdf)
Posebni nalaz (pdf)
Popis uzoraka (pdf)
Upute za skupljanje uzoraka za 14c analizu / Obrazac
Formular grob (pdf) (Institut za arheologiju, Zagreb)
Podaci o grobu (pdf) ( (Institut za arheologiju, Zagreb)
Popis grobova (pdf) (Institut za arheologiju, Zagreb)
Visine (pdf)
Popis crteža (pdf)
Popis fotografija (pdf)