Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2019. godini


Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2019. godini  .pdf / .xls
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2019. godini bio je otvoren od 5. lipnja do 7. rujna 2018. godine.
 
Zaprimljeno je ukupno 189 programa i to:
 
    Od toga za djecu i mlade
aforizmi 1  
drama 3  
eseji 4  
poezija 29 4
prijevod 30  
putopisi 2  
roman 86 8
slikovnica 5  
strip 5 1
zbirka priča 24 4
UKUPNO                         189     22      

  
Od 22 prijavljena djela namijenjena djeci i mladima najviše je bilo romana te slikovnica i zbirki priča.

U 30 prijavljenih prijevoda na hrvatski jezik zastupljeni su prijevodi s 13 stranih jezika među kojima su najzastupljeniji francuski i latinski:


Najveći broj autora, njih 89, prijavio se za polugodišnje financiranje, dok je godišnju potporu zatražilo 58 autora, a tromjesečnu 42.
Programe je vrednovalo posebno formirano Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2019. godini u sastavu: Irena Lukšić, Zoran Ferić, Maja Tančik, Ivan Herceg i Neven Vulić. Prijave koje su se odnosile na dječju književnost vrednovalo je Stručno povjerenstvo za dječju knjigu u sastavu Dubravka Zima (predsjednica), Ranka Javor i Marijana Hameršak.

Obavezna dokumentacija na temelju koje su programi vrednovani obuhvaćala je sinopsis projekta, ogledni arak rukopisa, biobibliografiju autora te dvije preporuke/recenzije. Kako bi se postigla što veća objektivnost i ove je godine Povjerenstvo odabir programa koji su ušli u uži krug vrednovanja izvršilo anonimno samo na temelju oglednog arka i sinopsisa projekta.
Od projekata koji su ušli u uži krug, na temelju kvalitete rukopisa, ali i ostale dostavljene dokumentacije koja obuhvaća preporuke relevantnih stručnjaka, ali se odnosi i na dosadašnji književni rad autora i prevoditelja te opisuje njihovo djelovanje na hrvatskoj kulturnoj i književnoj sceni, Povjerenstvo je odabralo 68 autorskih projekata kojima će se odlukom ministrice dodijeliti potpora za poticanje književnog stvaralaštva u ukupnom iznosu od 1.743.000,00 kn.

Tromjesečnu potporu od 21.000.00 kn koristit će za svoj autorski rad 53 autora. Polugodišnja potpora od 42.000,00 kn neto dodjeljuje se 15 autora. Budući da se nijedan autorski projekt nije u većoj mjeri istaknuo iznimnom književnom kvalitetom godišnja potpora nije dodijeljena.
Od ukupno 22 prijave namijenjene djeci i mladima prema mišljenju Stručnog povjerenstva za dječju knjigu sufinancirano je 5 najvrjednijih projekata i to 4 romana i jedna zbirka priča. Povjerenstvo je prilikom vrednovanja, osim kvaliteti samog teksta, posebnu pozornost posvetilo i ilustracijama, naravno tamo gdje su one projektom bile predviđene.

Kao i obično među sufinanciranim projektima je najveći broj romana (50%), a slijede prijevodi i poezija s po 11 financiranih projekata odnosno po 16%.
 
drame 1
eseji 1
poezija 11
strip 4
zbirka priča 5
putopis 1
roman 34
prijevod 11


Naročito se može istaknuti kvaliteta prijavljenih projekata koji se odnose na strip budući da je od ukupno pet prijavljenih financirano njih četiri, što je najviše do sada.
Od sufinanciranih prijevodnih projekata po dva su prijevodi s francuskog, mađarskog, talijanskog i poljskog, a po jedan s engleskog, latvijskog i kineskog.
Također, uvidom u sve prijavljene programe Povjerenstvo je zaključilo da se među prijavljenim projektima, naročito među poetskim rukopisima, nalazi velik broj vrlo kvalitetnih prijedloga, naročito mlađih autora, koji nisu nužno svi financirani u okviru potpore književnom stvaralaštvu u 2019. godini, ali od kojih se očekuje skora afirmacija u okviru korpusa suvremene hrvatske književnosti.
 
Odobrene će se potpore autorima i prevoditeljima isplaćivati u mjesečnim iznosima od 7.000,00 kn počevši od siječnja 2018. godine, odmah po potpisivanju ugovora o korištenju sredstava Ministarstva.