Šumastikus u Kukljici na otoku Ugljanu ( 20. rujna 2018.)

Ruksak (pun) kulture gostovao je na otoku Ugljanu u mjestu Kukljica s predstavom Šumastikus 20. rujna 2018. godine.U programu su sudjelovali polaznici Dječjeg vrtića Manulica i učenici od 1. - 4. razreda Osnovne škole Valentin Klarin. Ukupan broj djece i učenika koji su sudjelovali na programu je bio 22 u pratnji 5 odgojno-obrazovni djelatnika.Iako je vrtić odabran za provedbu programa, na licu mjesta i u dogovoru s pedagozima izvoditelji programa Petar Cvirn i Nađa Josimović dogovorili su da se na izvedbu pozovu osnovnoškolci budući da je zaista mali broj djece u samom mjestu, a umjetničko-edukativni programi za djecu i mlade ne dolaze čak ni u sklopu ljetnih manifestacija. Sva djeca su pogledala predstavu i sudjelovala na radionici koja je izvedena u prostoru Dječjeg vrtića Manulica.Cijela provedba programa bila je poseban događaj za sve sudionike, a reakcije djece i pedagoga nakon održanog programa su bile izrazito pozitivne.