Natječaj za radno mjesto – dipl. knjižničar - pripravnik / mag. knjižničarstva –pripravnik

 

MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR otvara

Natječaj za primitak u radni odnos na određeno vrijeme od godine dana temeljem Odluke o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinedipl. knjižničar - pripravnik  / mag. knjižničarstva –pripravnik
 
Uvjeti:
  1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij ili spedijalistički diplomski stručni studij – smjer KNJIŽNIČARSTVO
  2. znanje engleskog jezika u govoru i pismu
  3. znanje rada na PC-u
Natječaj je otvoren od 10. do 18. prosinca 2018.

Na natječaj je potrebno dostaviti:
  1. Preslik diplome
  2. Dokaz o radnom stažu (HZMO)
  3. Životopis

Prijave poslati na adresu:
MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR, Ilica 44, 10 000 Zagreb; s naznakom: Natječaj – knjižničar pripravnik

Prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o tijeku natječajnog postupka putem e-maila.

Pismeno testiranje kandidata koji zadovoljavaju uvjete postavljene u Natječaju održati će se 27. prosinca 2018.
 
MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR
 Objava, 10.12.2018.