Nebeska tijela u dvorištu škole na Koločepu (24. travnja 2018.)

Ruksak (pun) kulture gostovao je 24. travnja 2018. godine u Područnoj školi Koločep na Koločepu s radionicom Sve(i)mir koju su vodile Nina Bešlić i Ivana Kutuzović.  Na radionici je sudjelovalo 25 učenika (7-14 g.) podijeljenih u 5 grupa po 5 učenika radi bolje organizacije, a u timu je radilo po dvoje. Dvoje učenika imali su zadatak napraviti jedan dio instalacije. Kroz takav način rada naučili su kako završiti zadani projekt koordinirajući se međusobno. Učenicima je pomagalo 8 učitelja.
 
Radionica Sve(i)mir je umjetničko putovanje kroz astrofiziku, pjesništvo i likovnu umjetnosti. Radionica je podijeljena u nekoliko segmenata, a svaki segment je novi izazov za učenike koji trebaju savladati kako bi došli do glavnog cilja - prostorne instalacije u školskom dvorištu. Motiv radionice bilo je oblikovanje trodimenzionalnih objekata po predlošku Platonovih tijela koji su na kraju činili prostornu instalaciju. Učenici su usvojili suvremen način stvaranja likovnog rada, te kako naizgled različite discipline povezati u jedinstveno likovno djelo. Nakon upoznavanja s pojmovima svemira preko fotografija i poezije u prozi autora Gorana Gatalice, prešli su na praktični dio radionice gdje su pomoću slikarskih kolažnih materijala i crtaćih tehnika (karton, prozirne folije u boji, reflektirajuće pune folije i flomasteri) počeli konstruirati i vizualno oblikovati Platonova tijela. Završeni radovi su činili reflektirajuće objekte u prirodi po uzoru na nebeska tijela, dok su sva skupljena na jednom mjestu činila jedinstvenu kompoziciju.
 
Nakon radionice učenici su formirali prostornu kompoziciju „Bljeskovite zvijezde“, a rad je bio prezentiran u dvorištu škole.