Odbijeni programi - Otkup knjiga (pregled sa stanjem u 2018.)

 

Otkup knjiga - odbijeni programi  .pdf / .xls  (pregled sa stanjem u travnju 2018.) 

Otkup knjiga - odbijeni programi  .pdf / .xls  (pregled sa stanjem u lipnju 2018.)

Otkup knjiga - odbijeni programi  .pdf .xls  (pregled sa stanjem u studenom 2018.)