Natječaj za radno mjesto spremač/ica - Ansambl LADO

 

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17) i suglasnosti Ministarstva kulture (KLASA:112-01/18-01/0329, URBROJ: 532-06-02-02/3-18-04), Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6a,  raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za radno mjesto spremač/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:
 
- NSS ili osnovna škola
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),
- domovnicu (preslik),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslik).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj spremač/ica"
Trg Republike Hrvatske 6a
10 000 Zagreb
 

Objava: 16.05.2018.