Odluke o financiranju za Umjetnost i kultura za mlade – skupina aktivnosti C

 

Ministarstvo kulture, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., objavilo je Odluku o financiranju projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura za mlade, skupina aktivnosti C.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava u okviru Poziva iznosi 18.000.000,00 HRK. Za projektne prijedloge u skupini aktivnosti C alocirano je 7.500.000,00 kuna, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Opći cilj poziva Umjetnost i kultura za mlade je bolja socijalna uključenost mladih u RH, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima, a specifični ciljevi su razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koja doprinose socijalnom uključivanju mladih, posebno mladih u nepovoljnom položaju, sprečavanju njihovog ulaska u NEET skupinu te antisocijalnog ponašanja te poboljšanje pristupa mladih, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima.
 
Odluka o financiranju – skupina aktivnosti C