Javni poziv za predlaganje dva člana Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost (Rok: 3.4.2018.)

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04, 44/09 i 68/13), ministrica kulture upućuje
 
 
JAVNI POZIV
za predlaganje dva člana Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost
 
 
Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor dva člana Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost (u daljnjem tekst: Vijeće) koje je osnovano pri Ministarstvu kulture za predlaganje ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.
 
Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je Vijeće osnovano.
 
Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb,

     s naznakom: „Prijava kandidata za dva člana Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost Ministarstva kulture“.
 
 
 
                                                                       Objava, 19.3.2018.