Odobreni programi nematerijalnih kulturnih dobara (pregled sa stanjem 28.12.2017.)

 Odobreni programi nematerijalnih kulturnih dobara  .pdf / .xls  (pregled sa stanjem 28.12.2017.) 
Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu" za programe zaštite nematerijalnih kulturnih dobara prijavljeno je 105 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 3.512.001,05 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje su uvrštena 95 programa u ukupnom iznosu od 933.250,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
- terenska istraživanja i dokumentiranje,
- radionice, edukaciju i izradu edukativnih materijala,
- prezentaciju, očuvanje i prenošenje.
  
Ocjena opravdanosti financiranja programa arheološke baštine donesena je na temelju sljedećih kriterija:
- poticanje prenošenja i njegovanje kulturnog dobra u izvornim i drugim sredinama;
- promicanje funkciju i značaj dobra u društvu te uključivanje zaštite dobra u programe planiranja;
- osiguravanje održivost dobra putem edukacije, identificiranja, dokumentiranja, znanstvenoga istraživanja, očuvanja, promicanja, povećanja vrijednosti, mogućnosti prenošenja tradicije nasljednicima na temelju formalnoga i neformalnog obrazovanja te revitalizacije napuštenih segmenata dobra;
- nastavljanje s istraživanjem dobra, primjerenim dokumentiranjem u svim vidovima i načinima suvremenog bilježenja te stručnim i znanstvenim vrednovanjem;
- poticanje sudjelovanja zajednice i grupa koje baštine dobro u identificiranju, definiranju, izvođenju i prenošenju dobra;
- populariziranje i promicanje kulturnog dobra održavanjem izložbi, stručnih skupova, smotri folklora, putem elektroničkih medija, audio- i videozapisa te na druge načine;
- educiranje stručnog kadra za prenošenje znanja i vještina putem seminara, radionica, formalnoga i neformalnog obrazovanja;
- osiguranje dostupnost dobra javnosti;