Odobreni programi zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara za 2018. (pregled sa stanjem 28.12.2017.)

 

 


Odobreni programi zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara za 2018.  .pdf /  (pregled sa stanjem 28.12.2017.)Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu" za programe zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara prijavljeno je 13 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 696.015,61 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje je uvršteno 12 programa u ukupnom iznosu od 366.800,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
- izvođenje radova (restauracija, konzervacija, fumigacija i dr.).
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa arheološke baštine donesena je na temelju sljedećih kriterija:
1. stupanj fizičke ugroženosti predmeta (osobito hitne intervencije)
2. izrada dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
3. nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti
4. postojanje sredstava sufinanciranja
5. zastupljenost s cijelog teritorija RH