Rezultati Poziva za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu (pregled sa stanjem 27.12.2017.)

 

 

Rezultati Poziva za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu .pdf / .xls  (pregled sa stanjem 27.12.2017.)Na Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu (pilot-program) prispjelo je 587 prijava od kojih je odobreno 27 programa (kazalište: 4 programa; medijska/film: 2 programa; ples: 4 programa; knjiga: 5 programa, glazba: 6 programa; vizualna: 3 programa, muzeji: 2 programa, baština: 1 program).

Sve prijavljene programe vrednovalo je Stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu u sastavu: Branka Benčić, Marijana Hameršak, Tamara Jurkić Sviben, Darko Lukić, Diana Nenadić i Ksenija Zec.

Pri ocjenjivanju programa vodilo se računa o kvaliteti, izvornosti i inovativnost  predloženog programa, promicanju interkulturnog dijaloga, stručnoj utemeljenosti i  ekonomičnosti. Pri odabiru programa, osim navedenih kriterija, vodilo se računa i o regionalnoj rasprostranjenosti su se podržali programi kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadrže neke od sljedećih programskih aktivnosti:

- stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju,
- omogućavanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima
- povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način;  razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, video igre, programski kanali - live streaming, digitalne platforme i sl.)
- povećanje sudjelovanja u kulturi i ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja posebne državne skrbi i sl.)
- omogućavanje mobilnosti umjetnika i kulturnih sadržaja, naročito izvan područja većih urbanih središta
- aktivnosti vezane uz edukaciju, razmjenu znanja i iskustva iz područja kulture i umjetnosti
- aktivnosti vezane za poticanje čitanja
- diseminacija dobrih praksi u području razvoja publike i stvaranje potencijalnih partnerstava u području razvoja publike
- aktivno uključivanje šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
- osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s već postojećim umjetničkim djelima
- poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti u ostvarivanju i razvoju odnosa s publikom

Ministarstvo kulture osiguralo je ukupno 1.000.000,00 kn.  Kako bi se izbjeglo dvostruko proračunsko financiranje pojedinih programa Ministarstvo kulture neće, kao je navedeno i u Uputama za prijavitelje, sufinancirati aktivnosti za koje je već osiguralo programska sredstva u okviru Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.